Przeglądy budowlane Jasło Przegląd, Powiat Jasielski Kontrole okresowe technicznego stanu przeprowadzamy szybko i fachowo.38-200 Rzezczypospolitej 18 Prowadzimy książki obiektów budowlanych w miejscowości Jasło. Przeglądy roczne Jasło, 5-letnie kontrole okresowe nieruchomości, oceny techniczne budynkó Jasło, ekspertyzy Adam Górka sekretarz@powiat.jaslo.pl starosta@powiat.jaslo.pl podkarpackie 13 4463189

                          Przeglądy Okresowe Budynków

Szanowni Państwo !

Nasza strona internetowa o przeglądach obiektów budowlanych jest dla właścicieli i zarządców nieruchomości na których ciąży obowiązek dopilnowania aby budynek miał komplet aktualnych protokołów z obowiązkowych kontroli.

Wszystkie zlecane nam kontrole okresowe wykonywane są przez profesjonalnych inspektorów posiadających uprawnienia buowlane bez oganiczań.

Poza przeglądami ogólnobudowlanymi wykonujemy również przeglądy instalacji sanitarnych, elektrycznych, wentylacji oraz kotłów centralnego ogrzewania.

Wykonujemy okresowe przeglądy  w zakresie :

  • Przeglądy budowlane półroczne Jasło
     do 30 listopada przed okresem zimowym
     do 31 maja po okresie zimowym
  • Przeglądy budowlane roczne Jasło
  • Przeglądy budowlane  5-letnie Jasło
  • Przeglądy instalacji sanitarnych Jasło
  • Przeglądy instalacji elektrycznej tzw. pomiary elektryczne Jasło

Do chwili obecnej wykonaliśmy ponad 300 kontroli okresowych budynków i ich instalacji dla obiektów mieszkalnych, przemysławych, usługowych i magazynowych.

Gwarantujemy konkurencyjne ceny i wysoką jakość usług.

Zapraszamy dowspółpracy !

Przegląd budowlany Jasło
kontrole techniczne budynków Jasło

Kontrole okresowe budynków Przeglady budowlane Powiat Jasło Portal Jasło Miasto Jasło Przeglądy techniczne Jasło Budowlane Obowiązkowe kontrole budowlane Stan techniczny budynku Najwyższe budynki Przegląd i kontorla Budynku